+91 9881830687 / 8390974615
tourismmavalagri@gmail.com
Follow Us:

Places

Near by Visiting Places

Pawna Dam

Lohagad Fort

Distance : 17km

Visapur Fort

Dinosaur Park

Prati Pandharpur Temple

Sant Darshan Museum Hadsi

Wagheshwar Temple

Bedse Caves

Poly House

Sant Tukaram Sahakari Sakhar Karkhana

Tikona Fort

Tung Fort